Tuinieren met Hoofd & Hart & Handen

Stap voor stap

Tuinen en buitenruimtes kunnen na vele seizoenen haar glans verliezen en een onoverzichtelijk uitstaling krijgen; hoge struiken, geen structuur, eenzijdige begroeiing en woekerende planten in één kleur.

Een groene plek die plezier en rust zou kunnen bieden is veranderd in een “doorn in het oog”.

Het moment voor opschonen en hervormen !

BuitenPlus start dit praktische proces en neem bij voorkeur de klant hierin mee.

De eerste stap is het terug brengen van structuren en weer te aarden, in verbinding te komen met deze groene plek.

Al werkend met hart & handen, snoeischaar & zaag, hark & schep wordt de bezem door de tuin gehaald.

Stap voor stap komen nieuwe en frisse ideeën naar boven en ontstaan licht en ruimte. Levendigheid, kleur en ritme verfrissen de tuin nu weer, alsmede het enthousiasme ervoor.

BuitenPlus draagt vervolgens eenvoudige en passende ideeën aan over het verder toevoegen van beplanting en ecologische elementen, en voert deze werkzaamheden uit zodat de tuin weer straalt.

Indien de keuze is om de tuin alsnog op de schop te zetten en een nieuw ontwerp te maken, zal dit in samenwerking gaan met deskundige collega’s van de vakgroep Wilde Weelde .